ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA KOBIET W CIĄŻY, NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI
Wg metody E.E. Gordona

Muzyka we wczesnym okresie życia Twojego dziecka  wspomaga naturalny proces rozumienia świata dźwięków, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie,  stymuluje wszechstronny rozwój Twojego maleństwa,  rozwija zdolność komunikowania.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 0 do 3 lat (dozwolony udział małych dzieci ze starszym rodzeństwem) oraz kobiet w ciąży.  

Dziecko prenatalne

♪ słuch jest jedynym zmysłem, za pomocą którego dziecko odbiera bodźce z zewnątrz, dlatego też na zajęcia muzyczne przychodzą kobiety w ciąży. Po urodzeniu zajęcia są kontynuacją  tego, co dziecko słyszało w brzuszku.


Dziecko  1 rok

♪ dużo czasu u dziecka zajmuje rozwój mowy w jego wnętrzu

♪ nie uczymy języka,  językiem jest dorosły

♪ uczymy muzyki celem nawiązywania kontaktów
    Nauczyciel – dziecko
    Matka, rodzic, opiekun – dziecko
    Celem nie jest stworzenie geniusza.

♪ każdy po dziecku lubi powtarzać jego mowę. Dialog w muzyce wygląda podobnie, dziecko słucha, czyli rozwój słownictwa słuchowego – umiejętność słuchania.

♪ nie uczymy muzyki, nie wymyślamy gier, ale jesteśmy muzyką dla dzieci. Najważniejsza praca do wykonania – słuchanie muzyki przez dzieci

♪ neurony lustrzane – dziecko, które patrzy,
  naprawdę robi to samo!!!
  Dzieci tańczą, muzykują umysłem!!!


W muzyce odróżnić trzeba SŁUCHANIE  od SŁYSZENIA:

Słyszenie – naturalny proces, narząd słuchu
Słuchanie – proces rozpoznawania i różnicowania dźwięków.

Słuchanie bierne – to takie, które nas nie rozwija
Słuchanie czynne – odnosi się do aktywności.

Muzyka odbierana emocjonalnie, to trochę za mało. Istotne są motywacje społeczne, związane z daną kulturą.

Dziecko do 1 roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od nie muzycznych. NIGDY PÓŹNIEJ TAK NIE SŁUCHA!

Do 18 m. ż. spontanicznie śpiewa, w tym czasie równolegle rozwija mowę z rozwojem muzycznym.

Ok. 2 roku obserwujemy najwcześniejsze przejawy zbliżania się do muzycznych zachowań.


Reasumując: Pierwsze lata życia dziecka (łącznie z okresem prenatalnym) są najważniejsze w kształtowaniu języka muzyki!