SMYKO SENSORYKA

Zajęcia ogólnorozwojowe, gdzie dzieci w wieku od 10 do 20 miesiąca wraz z rodzicami odkrywają poprzez muzykę, ruch i plastykę swoje ciało, umiejętności twórcze oraz otaczający je świat. 

Na zajęciach stymulujemy rozwój małego dziecka, zajmujemy się m.in. koordynacją wzrokowo-ruchową, percepcją słuchową, integracją sensoryczną, a także rozwojem inteligencji emocjonalnej dziecka.

Będziemy  wielozmysłowo poznawać świat, bawić się przy muzyce, tańczyć, turlać się, śpiewać, szukać ukrytych skarbów i robić mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Czasami się trochę pobrudzimy, czasami się trochę pomoczymy. Naszym celem jest dobra, wspólna zabawa.
Konieczny jest strój, który może zostać wybrudzony, pozwalający na łatwy dostęp do stóp.

Podczas zajęć bedziemy wykorzystywać:

-Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

-ćwiczenia Integracji Sensorycznej,

-Zabawy Fundamentalne,

-zabawy paluszkowe,

-muzyczne, a także inne metody stymulujące rozwój małego dziecka. Prowadząca: Małgorzata Krasny Szyszkiewicz